EN

Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye

Adil Ticaret Türkiye için Sosyal Girişim Ağı, Türkiye`deki tüm sosyal ekonomi paydaşlarını bir araya getirmek, bir topluluk kurmak ve Adil Ticaret konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuştur. Ağ, sosyal girişimlerin Adil Ticaret iş uygulamalarını ve üretimini yaygınlaştırmasına ve bunları küresel Adil Ticaret topluluğu ve pazarlarına bağlamasına yardımcı olmaktadır.

Adil Ticaret Türkiye Ağı, uygulayıcılardan politika yapıcılara kadar tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal girişimciler, hükümet, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bu ağ, Dünya Adil Ticaret Örgütü (WFTO) ve küresel topluluklarının yardımıyla Türk Sosyal Girişimleri için bağlantılar kurmaya, destekleyici politikalar ve fırsatlar başlatmaya hazırdır.